Picture of ผู้ดูแลระบบจัดการเรียน LMS
รายละเอียดการทำโครงงาน ในส่วนที่ 1
 
รายละเอียดการทำโครงงาน ในส่วนที่ 11

***********************************
แจ้งนักศึกษาทุกกลุ่มเรียน
 
แบบทดสอบหน่วยที่ 1 จะปิดระบบการทำ
วันพุธ ที่ 21 พฤศจิกายน 2555 (วันพรุ่งนี้) ก่อนเวลา 16.00 น.เท่านั้น

**********************
ให้นักศึกษาเข้าไปทำแบบทดสอบใน หน่วยที่ 2 ใหม่ทุกคน ด่วน!!

**********************

นักศึกษามีข้อสงสัยเรื่องแบบทดสอบ สอบถามได้ผ่านทาง เว็บบอร์ดรายวิชา

ลิงค์นี้นะครับ 
http://www.ges1002.ssru.ac.th/mod/forum/view.php?id=88
หรือ facebook รายวิชา