Skip เมนูหลัก

เมนูหลัก


คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก
คลิก

Skip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
  • Guest User

1


ประกาศ


*แจ้งนักศึกษาที่ไม่ได้สอบเฉพาะกรณีไฟฟ้าดับ(วันที่ 8 ธ.ค 57)

ให้มาสอบชดเชยในวันที่ 13 ธ.ค. 57 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. ห้องสอบ 3111 อาคาร 31*


* * * * * * * * *


นักศึกษาสามารถเข้าตรวจสอบคะแนนโครงงานระยะที่ 2

และคะแนนกิจกรรม 6 หน่วยในเว็บไซต์ได้ตั้งแต่บัดนี้  

หากมีข้อสงสัยติดต่อที่สำนัก ฯ หรือโทร. 02-160-1265 ต่อ 202

ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2557 เท่านั้นค่ะ


* * * * * * * * * * 


คะแนนจิตพิสัยเก็บรวบรวม

ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม - 7 ธันวาคม 2557 เท่านั้นค่ะ

ประกาศคะแนนให้ทราบในระบบติดตามผลการเรียนแล้วค่ะ* * * * * * * * *


ให้นักศึกษาตรวจสอบรายการแสดงผลการมีส่วนร่วมในกิจกรรมประจำหน่วยการเรียน

ข้อมูลเก็บรวบรวมระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2557 เท่านั้น

หลังจากนี้ให้ติดตามวันที่ 9 ธันวาคม 2557


กลุ่มเรียน 001

กลุ่มเรียน 002

กลุ่มเรียน 003

กลุ่มเรียน 004

กลุ่มเรียน 005

นักศึกษาที่ยังเข้าไปทบทวนบทเรียนไม่ครบทุกหน่วยให้เข้าไป

ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2557 ด้วยนะค่ะ


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 


ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รอบที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2557


2

*************************

project2


หมายเหตุ  การส่งงานระยะที่ 2 นักศึกษาจะต้องสร้างปกโครงงานใหม่ด้วยค่ะ


* * * * * * * * * * * * * * * * * *


วิธีการตั้งค่า โปรแกรม Internet Explorer  


เพื่อรับชมวิดีโอทบทวนย้อนหลัง


1. Internet  Explorer Version 7-10 คลิกที่นี่


2. 
Internet  Explorer Version 11 คลิกที่นี่


ถ้าตั้งค่าแล้วยังไม่สามารถรับชมได้ ให้ติดต่อแจ้งปัญหาด่วนค่ะ


1


ประมวลภาพกิจกรรมที่เรียนวิทยาเขตศาลายา
ข่าวและประกาศ

Picture of Sathiya  Phunaploy TA_GES1102
การทำแบบฝึกหัดในระบบ E-learning
by Sathiya Phunaploy TA_GES1102 - Saturday, 13 September 2014, 03:24 AM
 
แบบฝึกหัดหน่วยที่ 2 และ 4 เปิดให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดได้คนละ 3 ครั้งค่ะ  
นักศึกษาที่ทำไป 2 ครั้งแล้วสามารถเข้าไปทำครั้งที่ 3 ได้ค่ะ  
เนื่องจากได้แก้ไขข้อสอบในหน่วยที่กล่าวมานี้
Picture of Sathiya  Phunaploy TA_GES1102
นักศึกษาสามารถตรวจสอบคะแนนในระบบตรวจสอบและติดตามผลการเรียนได้แล้วค่ะ
by Sathiya Phunaploy TA_GES1102 - Wednesday, 10 September 2014, 02:04 PM
 
อัพคะแนนแบบทดสอบในระบบตรวจสอบและติดตามผลการเรียนให้แล้วนะค่ะ อัพเดรทเมื่อเวลา 18.05 น. ใครที่ทำหลังจากเวลานี้ให้ไปตรวจสอบอีกครั้งในวันพุธที่ 17 กันยายน 2557 ค่ะ
Picture of Admin Ges1102
แจ้งคะแนนจิตพิสัย
by Admin Ges1102 - Thursday, 19 December 2013, 07:29 AM
 
แจ้งนศ. เรื่องคะแนนจิตพิสัย

     ขณะนี้ได้ up คะแนนจิตพิสัยที่มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์เรียบร้อยแล้ว โดยนศ.สามารถดูคะแนนจิตพิสัยของตนเองได้ในระบบตรวจสอบผลการเรียนค่ะ   
การปรับคะแนนจิตพิสัยครั้งนี้วัดจาก
     1. การเข้าเรียน 8 หน่วยๆ ละ 0.5 = 4 คะแนน
     2. การทำกิจกรรมประจำหน่วย 6 ครั้งๆ ละ 0.5 = 3 คะแนน
     3. การส่งโครงงาน 2 ระยะๆ ละ 1.5 = 3 คะแนน

 กรณีที่เพื่อนของนศ.บางคนได้คะแนนจิตพิสัยมากกว่า นั่นหมายถึงอาจารย์ได้พิจารณาที่จะช่วยนศ.คนนั้นไม่ให้ติด F  ซึ่งได้พิจารณาจากกิจกรรมการเรียนและคะแนนทั้งหมดของนศ. แล้ว จึงแจ้งให้นศ.ทราบโดยทั่วกันค่ะ


Skip Login
หน้าแรก
Skip CoursesSkip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 Today Monday, 22 December 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
Skip เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องSkip จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์


เริ่มนับ 1 ก.ย. 57